Consult Scenar-therapie

 

Consult Scenar-therapie

 

We starten met minimaal 3 consulten. Afhankelijk van de aard en duur van de klachten kunnen meerdere consulten nodig zijn.

 

Intake

 

Behandelingsschema vaststellen

 

Behandelingsduur gemiddeld 1 tot 1,5 uur

 

Intake & behandeling € 85,-

 

Vervolgbehandelingen € 65,--

 

Eenmalige kosten aanschaf pals € 15,- (is niet altijd bij een behandeling nodig)

 

 

Consulten worden na elke behandeling contant betaald.

 

 

U kunt met mij een afspraak maken zonder verwijzing van uw huisarts.

Het wordt wel aanbevolen om de huisarts of specialist op de hoogte te stellen.

 

Wilt u een afspraak annuleren? Dan graag een dag (24 uur) voor de afspraak afmelden.

Vergeet u een afspraak? Dan worden de consult kosten wel in rekening gebracht.